Impresszum

Köszönjük, hogy figyelmével megtisztelte a "Más Ok - Minden" OK oldalt!

Ön az oldal látogatásával és a tartalom olvasásával az alábbi felhasználási feltételeket fogadja el:

A mindenok.hu webcím alatt működő weboldal (továbbiakban Weboldal) tartalma eltérő megjelölés hiányában az oldal főszerkesztőjének, valamint a Weboldal tulajdonosának, azaz a Pneumo Egészségügyi Szolgáltató Bt-nak (továbbiakban Tulajdonos) a szellemi tulajdonát képezi és A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozik. Ennek értelmében jelen weboldal tartalmából átvenni kizárólag az oldal tulajdonosának jóváhagyásával lehet a tartalom eredeti helyére, azaz a mindenok.hu weboldal megfelelő aloldalára, és az adott tartalom szerzőjére való hivatkozással.

"18. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét többszörözze, és hogy erre másnak engedélyt adjon. Többszörözés:

a) a mű anyagi hordozón való – közvetlen vagy közvetett – rögzítése, bármilyen módon, akár véglegesen, akár időlegesen, valamint
b) egy vagy több másolat készítése a rögzítésről.

(2) A mű többszörözésének minősül különösen a nyomtatással megvalósuló mechanikai, filmes vagy mágneses rögzítés és másolatkészítés, a hang- vagy képfelvétel előállítása, a sugárzás vagy a vezeték útján a nyilvánossághoz történő közvetítés céljára való rögzítés, a mű tárolása digitális formában elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítása. Az építészeti alkotások esetében többszörözés a tervben rögzített alkotás kivitelezése és utánépítése is." (A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény)

Előzetes írásos engedélyünk nélkül a weboldalon található írások, képek, lényegi tartalmak és megnevezések további felhasználása minden egyéb esetben tilos. Az észlelt jogsértésekkel szemben következetesen fellépünk, jogosulatlan vagy a felhasználási jogosultság keretein túlmenő felhasználások esetén a jogsérelem jellegének megfelelő eljárást indítunk.

Az átvevő nem vehet át teljes cikkeket és nem módosítja az eredeti információt, illetve a tartalom tulajdonosára való hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan, az alábbi hivatkozási szöveggel együtt feltüntetve lehet:

"Forrás: MásOk - Minden OK webportál - Az gyógyít, ami éltet!

A MásOk - Minden OK webportál és a Minden OK blog a kiegészítő- és az alternatív gyógymódokat mutatja be, és azok tudományos alátámasztottságát figyelembe véve javaslatokat fogalmaz meg alkalmazhatóságukra vonatkozóan."

A tartalmat átvevő hivatkozási és engedélyeztetési kötelezettsége abban az esetben is fennáll, ha az adott tartalmat átírva, lerövidítva vagy más módon módosítva kívánja máshol közzétenni, ugyanis A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében jelen weboldal tartalmának átvétele abban az esetben is szerzői jogot sért, ha a tartalmat az átvevő átdolgozva, feldolgoza, vagy más szavakkal megfogalmazva kívánja közzétenni.

"4. § (2) Szerzői jogi védelem alatt áll – az eredeti mű szerzőjét megillető jogok sérelme nélkül – más szerző művének átdolgozása, feldolgozása vagy fordítása is, ha annak egyéni, eredeti jellege van."

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a betegség megállapítása és a terápiás terv elkészítése, a beteg egészségi állapotának figyelemmel kísérése a hatályos magyar jogaszbályok szerint - és szerintünk is - orvosi feladat. Az orvos vagy a beteg kezdeményezésére a természetgyógyász részt vehet a beteg ellátásában, és a nem-konvencionális gyógymódot a természetgyógyászati képesítésének megfelelően előzetes orvosi vizsgálat, illetve szakellátás után vagy azzal párhuzamosan, a beteg rendszeres orvosi ellenőrzése mellett - kiegészítő tevékenységként - önállóan végezheti. Továbbá, ha a beteg a saját gyógykezelésébe természetgyógyászt kíván bevonni, azt a kezelőorvos nem akadályozhatja meg, ám jelen Weboldal sem a természetgyógyász szakember munkáját, sem az orvosi diagnózist és kezelést helyettesíteni nem jogosult, nem alkalmas, és nem is kívánja, hanem elsősorban a megfelelő gyógyulást segítő módszer és a gyógyításban az orvossal együttműködő természetgyógyász szakemberek kiválasztásában szeretné támogatni az egészségügyi ellátórendszerben dolgozókat és a gyógyuló betegeket, maximálisan elismerve a jelenleg hivatalos ellátórendszerben dolgozó orvosok és más szakemberek munkáját!

A Weboldalon található bejegyzések tartalma tájékoztató jellegű, és nem minősül egészségügyi tanácsadásnak. Az itt közölt tartalmak nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott módszerrel, gyógymóddal, betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel, képzett természetgyógyászzal való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást. Tájékoztatásunk nem teljeskörű.

Tekintettel arra, hogy egyetlen alternatív vagy kiegészítő gyógymóddal kapcsolatban sincsen jogunk azt mondani, hogy bárki azt az orvosi kezelés helyett használhatja, amit mi itt leírunk, az csupán vélemény, és mint olyan, eltérhet más véleményektől - beleértve a tudomány vagy a hivatalos orvoslás, vagy a jogszabályi környezet által adott és elfogadott elképzeléseket; olyan megfogalmazott javaslat, amelyet a betegnek minden esetben egyeztetnie kell kezelőorvosával vagy háziorvosával, és - akár az általunk közölt kutatási eredményekre hivatkozval - érdemes jóváhagyatnia, mielőtt dönt!

Ennek megfelelően az oldal használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért, jogi és egyéb következményekért a szerzők, szerkesztők és a Tulajdonos nem vállalnak felelősséget, különösen nem akkor, ha az oldal használatára hivatkozva a páciens vagy felhasználó elmulasztotta orvos/szakember segítségét igénybe venni problémájával.

Felhívjuk figyelmét továbbá arra is, hogy az oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetési és egyéb tartalmakért, valamint az azok használatából eredő károkért a a szerkesztők nem vállalnak felelősséget, a Tulajdonos pedig csak a '2008. évi XLVIII. törvény: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól'-ban a reklámközvetítőkre vonatkozó előírásoknak megfelelően vállalnak felelősséget.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a weboldal cookie-kat is használ, amelyeknek az engedélyezésére és letiltására a hatályos jogasznályoknak megfelelően lehetőséget biztosítunk.
Amennyiben kérdése, észrevétele volna a Weboldalra vagy annak tartalmára vonatkozóan, és szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, azt az alábbi elérhetőségeken keresztül teheti meg:

Tulajdonos:

Pneumo Bt.
2640 Szendehely, Rózsa Ferenc utca 15.
cg.: 12-06-005747
adószám: 20251617-2-12

E-mail: Elektronikus levelezéshez kérjük, használja a kapcsolat oldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapot!

 

Kapcsolattartó és főszerkesztő: Bach Éva

Levelezési cím: 2640 Szendehely, Rózsa Ferenc utca 15.

Tel: 06 (20) 920-3364

E-mail: Elektronikus levelezéshez kérjük, használja a kapcsolat oldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapot!

 

Amennyiben teljeskörű és a fentieknél részletesebb tájékoztatást, információt szeretne kapni az alternatív- és kiegészítő gyógymódokra, valamint a természetgyógyászati tevékenységre vonatkozó hatályos jogszábolyokról, az alábbiak lehetnek ebben segítségére:

  • 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről
  • 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről
  • Az egészségügyi miniszter 75/1999. (XII. 28.) EüM rendelete a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet módosításáról
  • Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet közleménye az orvosi és egyéb felsőszintű egészségügyi szakképesítés nélkül végezhető természetgyógyászati tevékenységekre vonatkozó szakképesítések és vizsgával záruló továbbképzések vizsgaszabályzatának kiadásáról

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a betegség megállapítása és a terápiás terv elkészítése, a beteg egészségi állapotának figyelemmel kísérése a hatályos magyar jogaszbályok értelmében - és szerintünk is - orvosi feladat. Az orvos vagy a beteg kezdeményezésére a természetgyógyász részt vehet a beteg ellátásában, és a nem-konvencionális gyógymódot a természetgyógyászati képesítésének megfelelően előzetes orvosi vizsgálat, illetve szakellátás után vagy azzal párhuzamosan, a beteg rendszeres orvosi ellenőrzése mellett - kiegészítő tevékenységként - önállóan végezheti. Továbbá, ha a beteg a saját gyógykezelésébe természetgyógyászt kíván bevonni, azt a kezelőorvos nem akadályozhatja meg.

A MásOk - Minden OK oldal elsősorban a megfelelő gyógyulást segítő módszer és a gyógyításban az orvossal együttműködő természetgyógyász szakemberek kiválasztásában szeretné támogatni az egészségügyi ellátórendszerben dolgozókat és a betegeket, maximálisan elismerve a jelenleg hivatalos ellátórnedszerben dolgozó orvosok és más szakemberek munkáját!

További, regisztrált felhasználókra vonatkozó feltételeinkről az alábbi hivatkozásokra kattintva tájékozódhat: