Humbugfaktor

Módszerek értékelése és kategóriákba sorolása a tudományos orvoslás szemszögéből a Minden OK oldalon

Miért nem vagyok meglepve, hogy a tisztelt olvasó szeme megakadt a "Humbugfaktor" kifejezésen? Igen, hát ezzel bizonyára nem találkozott ezelőtt, különösen nem alternatív gyógymódokat tárgyaló weboldalakon...

Mivel ennek az oldalnak nem csupán a módszerek bemutatása a célja, hanem szeretnénk olyan támpontokat nyújtani mind az orvosok, mind a gyógyulók számára, amelyek megkönnyítik a  tájékozódásukat, választásukat az alternatív módszerek százai között, ezért bizony létre kellett hozni egy vélhetőleg objektív - vagy legalábbis viszonylagos objektivitásra törekvő -  mutatót az egyes módszerek minősítésére. Hát, ez a jelzés/mutató lett a  'Humbugfaktor'.

A Humbugfaktor egy nem hierarchikus, ötös skálán, betűkódokkal értékeli az egyes alternatív és kiegészítő terápiás módszereket. Az egyes betűkódok jelentését az alábbiak szerint határoztuk meg:

 • I = Igazolt, azaz tudományosan igazolt, az orvostudomány által elfogadott, elismert alternatív vagy kiegészítő módszer.
 • R = Részben igazolt, azaz kutatások készültek már, és sok esetben pozitívak a tapasztalatok a gyógymóddal kapcsolatban, de hatását tudományosan csak részben, vagy csak rossz minőségű mintán végzett, esetleg kevésbé jelentős kutatások  bizonyították. További kutatás javasolt a témában.
 • N = Nem kutatott, azaz a tudomány még nem foglalkozott a módszerrel, de jellegénél fogva a tudományos orvoslás nem zárja ki saját témaköréből, mint lehetséges eszközt. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy nem természetfelettin alapuló gyógymód.
 • T =

  Tradicionális, azaz hagyomány- és/vagy hiedelem alapú rendszer, amelynek kutatását a hivatásos orvoslás eleve kizárja (pl. "természetfelettin" alapuló módszerek, energiagyógyászat stb.). Ennek ellenére lehet kiválóan működő, hatékony módszer, és nem kizárt, hogy a hivatásos orvoslással nem azonos bizonyítékokon alapuló orvoslás (erről részletes leírás és amgyarázat itt található) egy nap majd nyit a jelenleg "kizárt" módszerek és gyógymódok felé, így lesz esélyük bizonyítani tudományos kutatásokon keresztül is.

  Kuruzslásnak annál is inkább nem minősülhetnek ezek a módszerek, mert kutatások hiányában a hatástalanságukat sem bizonyította még soha semmi, sokan hisznek a hatékonyságában, a „szóbeszéd” szerint beválik és kisebb tömegek tanulmányozzák, végzik és követik.

  Ezeket a gyógymódokat képviselőik gyakran adományalapon végzik, nincs meghatározott díj a akezeléseknek.

 • H = Humbugnak látszó, tehát elviekben a módszer hatékonyságára vonatkozóan már készült tudományos kutatás, amely azt mutatta ki, hogy a módszer – az esetleges placebo hatást leszámítva – tökéletesen hatástalan, ami semmi esetre sem zárja ki annak lehetőségét, hogy a tudomány téved illetve általa egyelőre nem mérhető hatásokat nem tud figyelembe venni. Mi itt semmire sem mondjuk, hogy nem jó, ez élet, a lélek, a "csodafaktor" erejét nem zárjuk ki, de kötelességünknek tartjuk kimondani.

Figyelem! A Humbugfaktor szomatikus és pszichoszoamtikus megbetegedések esetén eltérhet, ezért szükség esetén kétféle „minősítést” is kaphat a módszer.