Bálint módszer - az orvosok kiégésének megelőzésére

A Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság 1990-ben alakult. Nevét Bálint Mihály orvos és pszichoanalitikus után kapta, akinek „Bálint- csoport”módszerét a mai napig az egész világon alkalmazzák. Bálint az egyik legtöbbet idézett orvos az egész világ orvosi irodalmában, ám Magyarországon jelenőségéhez képest kevéssé ismert. A Bálint Mihály által vezetett, háziorvosokból álló csoport legfontosabb célja a háziorvosok pszichoterápiás képzése és a pszichoszomatikus gondolkodás elmélyítése volt. Így Bálint Mihályt a pszichoszomatika egyik megalapítójaként is számon tartják az egész világon.

A magyarországi Bálint Társaság alapításakor már a névadásban is kifejeződött a kettős cél: a Bálint-módszer alkalmazása és a pszichoszomatikus gondolkodásmód fejlesztése, terjesztése.
A Bálint Mihály által kidolgozott módszer, a Bálint-csoport, egy kiváltó esetmegbeszélő, képzési módszer, amely formájában zseniálisan egyszerű, azonban a résztvevőkben mélyreható hatást, változást eredményez.
Az elmúlt években a módszert nem csak az orvoslás különböző területein alkalmazzák, hanem minden olyan szakmai területen is, ahol a kliens-segítő-kapcsolat a professzionális munka fontos dimenzióját képezi, mint pl. pedagógia, tanácsadás, szociális munka, idősek-betegek ápolása, jog, humán erőforrások területe.
Az elméleti koncepció a tudományok fejlődésének eredményeképpen maga is kibővült csoportdinamikai, képzési metodikai és rendszerszemléleti elemekkel. A résztvevők hosszabb csoportmunka esetében egy professzionális-önismereti és személyes fejlődési folyamatot élnek át. Ez az alapja annak, hogy ma a Bálint csoport egyik legfontosabb „indikációja” a kiégés megelőzése az összes említett területen.
A modern Bálint-munka segít a csoportban résztvevő orvosnak-segítőnek konfliktusos eseteit kezelni, munkája hatékonyságát növelni, szakmai szerepében kiteljesedni, A Bálint csoportban résztvevő szakembernek nő a munkahelyi elégedettsége, jobb kapcsolatot teremt a kollégákkal és kliensekkel, könnyebben dönt, önismerete mélyül, csoportos támogatást kap a nehéz esetek kezeléséhez.
A csoportmunka segít az értékek, célok tisztázásában, érzelmi intelligenciát fejleszt, áttételesen a kiégést, pályaelhagyást is megelőzi.
(Forrás: Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság)

Kapcsolódó oldalak, hivatkozások:
Következő Bálint Csoport és csoportvezető képzés
MIPSZI: Az emberibb egészségügyért - Az orvos kezel, a kapcsolat gyógyít